Privacy & Cookie Notification

Seryoso kami sa privacy. Ang paunawa na ito ay nagsasabi sa iyo kung sino kami, kung anong impormasyon tungkol sa iyo ang kinokolekta namin, at kung ano ang ginagawa namin dito. Gagamitin lamang namin ang impormasyon tungkol sa iyo alinsunod sa naaangkop na mga batas sa proteksyon ng data. Mag click sa "alamin ang higit pa" sa bawat seksyon para sa karagdagang impormasyon.

Para sa anong mga layunin namin iproseso ang iyong personal na data?

Sino ba naman tayo

Kami ay miyembro ng Philip Morris International. Ang aming mga detalye (pangalan, address, atbp) ay ibibigay sa iyo nang hiwalay sa oras ng (o upang kumpirmahin) ang koleksyon ng impormasyon tungkol sa iyo, halimbawa, sa isang abiso sa isang app o isang website, o sa isang e mail, na naglalaman ng isang link sa paunawa na ito.

Paano namin makokolekta ang impormasyon tungkol sa iyo?

Maaari kaming mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyo sa iba't ibang paraan.

 • Maaari kang magbigay sa amin ng impormasyon nang direkta (hal. pagpuno ng form; pagtawag sa amin; pagrehistro upang makatanggap ng PMI press release o e-mail alert; o pagsusumite ng nilalaman sa digital PMI touchpoint).
 • Maaari kaming awtomatikong mangolekta ng impormasyon (hal. kapag gumagamit ka ng PMI app o website).
 • Maaari kaming kumuha ng impormasyon mula sa mga third party (hal. mga detalye ng contact mula sa mga ahensya ng creative at marketing, o pampublikong magagamit na impormasyon sa mga platform ng social media tulad ng Facebook at Twitter).

Sa paunawa na ito, tinutukoy namin ang lahat ng mga pamamaraan kung saan ikaw ay nakikipag ugnay sa amin bilang "PMI touchpoints". Kabilang sa PMI touchpoints ang parehong pisikal (halimbawa, mga kaganapan), at digital (halimbawa, mga app at website).

Anong impormasyon tungkol sa inyo ang kinokolekta namin?

Maaari kaming mangolekta ng iba't ibang uri ng impormasyon tungkol sa iyo:

 • impormasyon na kinakailangan upang ayusin ang iyong pagdalo at tirahan sa isang kaganapan
 • impormasyong kinakailangan para sa iyong pakikilahok sa mga aktibidad sa isang kaganapan
 • impormasyon na kinakailangan upang magbigay sa iyo ng mga press release o mga alerto sa e mail
 • impormasyong ibinibigay mo sa amin sa mga form o survey
 • impormasyon na ibinibigay mo sa amin kapag nagsumite ka ng nilalaman sa isang digital touchpoint
 • impormasyon tungkol sa iyong mga pagbisita sa aming mga kaganapan o PMI touchpoints
 • impormasyon na ibinibigay mo sa amin sa mga komunikasyon na mayroon ka sa amin kaugnay ng isang kaganapan o isang kampanya
 • impormasyon tungkol sa iyong mga kagustuhan at interes
 • impormasyong kailangan upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan at edad
 • impormasyon tungkol sa iyong mga karanasan sa aming mga kaganapan, pagtanggap ng aming mga komunikasyon o aming mga serbisyo

Para sa anong mga layunin namin ginagamit ang impormasyon tungkol sa iyo, at sa anong legal na batayan?

Sa bahaging ito, inilalarawan namin ang mga layunin kung saan ginagamit namin ang personal na impormasyon. Gayunpaman, ito ay isang pandaigdigang abiso, at kung saan ang mga batas ng isang bansa ay naghihigpit o nagbabawal sa ilang mga aktibidad na inilarawan sa paunawa na ito, hindi namin gagamitin ang impormasyon tungkol sa iyo para sa mga layuning iyon sa bansang iyon.

Napapailalim sa mga nabanggit, ginagamit namin ang impormasyon tungkol sa iyo para sa mga sumusunod na layunin:

 • Upang sumunod sa mga obligasyon sa regulasyon, tulad ng (kung saan naaangkop) na nagpapatunay sa iyong edad at pagkakakilanlan
 • Upang pangasiwaan ang aming kontrata para sa nilalaman na binuo ng gumagamit sa iyo (kung saan nagsumite ka ng nilalaman sa isang digital PMI touchpoint)
 • Upang magbigay sa iyo ng mga press release, mga alerto sa e mail, at mga newsletter
 • Upang paganahin kang gumamit ng PMI touchpoints, at upang ipasadya ang iyong mga karanasan ng PMI touchpoints
 • Upang maunawaan kung ikaw ay nakikibahagi pa rin sa aming mga komunikasyon at kung nais mong patuloy na matanggap ang mga ito
 • Para sa pangkalahatang pangangasiwa ng negosyo, at upang suportahan ang lahat ng nasa itaas, kabilang ang pangangasiwa ng iyong mga account, pagpapagana sa iyo na gamitin ang PMI touchpoints, tumutugma sa iyo, pamamahala ng iyong mga appointment sa amin o sa isang tao na sumusuporta sa aming mga serbisyo, pagpapasadya ng iyong mga karanasan sa PMI touchpoints, pag iwas sa pandaraya (halimbawa sa konteksto ng aming mga kaganapan at survey, upang matiyak na hindi sila kinuha nang higit sa isang beses ng parehong tao), upang magbigay ng seguridad sa mga kaganapan, at pangangasiwa at pag troubleshoot
 • Para sa mga analytics ng negosyo, mga layuning pang istatistika o pang agham, kabilang ang pagpapabuti ng PMI touchpoints at serbisyo, at ang impormasyon na ibinibigay namin (o ng aming mga kaakibat) sa mga interesado sa aming mga kumpanya
 • Para sa iba pang mga layunin na inaabisuhan ka namin, o magiging malinaw mula sa konteksto, sa puntong impormasyon tungkol sa iyo ay unang nakolekta

Ang legal na batayan para sa aming paggamit ng impormasyon tungkol sa iyo ay isa sa mga sumusunod (na ipinapaliwanag namin nang mas detalyado sa seksyon ng "alamin ang higit pa"):

 • pagsunod sa isang legal na obligasyon na ating nasasakupan;
 • ang pagganap ng isang kontrata kung saan kayo ay isang partido;
 • isang lehitimong interes sa negosyo na hindi napapawi ng mga interes na mayroon ka upang protektahan ang impormasyon;
 • kung saan wala sa mga nabanggit ang nalalapat, o kung saan hinihingi ito ng batas, ang iyong pahintulot (na hihilingin namin bago namin iproseso ang impormasyon).

Sino ang ibinabahagi namin sa iyong impormasyon, at para sa anong mga layunin?

Maaari kaming magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo sa:

 • Mga kaanib ng PMI;
 • mga third party na nagbibigay ng mga serbisyo sa PMI affiliates o sa iyo, kabilang ang mga travel agency na gagamit ng data para sa mga layunin ng pag aayos o pagpapadali ng paglalakbay at accommodation sa mga kaganapan;
 • Ang maingat na piniling mga kasosyo sa negosyo ng PMI affiliates (sa mga lugar na konektado sa aming mga kaganapan) upang makontak ka nila sa mga alok na sa palagay nila ay maaaring maging interesado ka, alinsunod sa iyong mga kagustuhan; at
 • iba pang mga third party, kung saan kinakailangan o pinapayagan ng batas.

Ibinabahagi namin ang impormasyon tungkol sa iyo sa iba alinsunod lamang sa naaangkop na mga batas. Kaya, kung saan ang batas ay nangangailangan ng iyong pahintulot, hihilingin muna namin ito.

Saan maaaring ipadala ang impormasyon tungkol sa iyo?

Tulad ng anumang multinational organization, ang mga kaakibat ng PMI ay naglilipat ng impormasyon sa buong mundo. Alinsunod dito, ang impormasyon tungkol sa iyo ay maaaring ilipat sa buong mundo (halimbawa, kung ikaw ay nasa European Economic Area ("EEA"), ang iyong impormasyon ay maaaring ilipat sa labas ng EEA kung ikaw ay nasa Australia, ang impormasyon mo ay maaaring ilipat sa labas ng Australia).

Paano namin mapoprotektahan ang impormasyon tungkol sa inyo?

Nagpapatupad kami ng angkop na mga teknikal at organisasyonal na hakbang upang maprotektahan ang personal na impormasyon na hawak namin mula sa hindi awtorisadong pagsisiwalat, paggamit, pagbabago o pagkasira. Kung naaangkop, gumagamit kami ng pag-encrypt at iba pang mga teknolohiya na makakatulong sa pag-secure ng impormasyong ibinigay mo. Hinihiling din namin sa aming mga service provider na sumunod sa mahigpit na data privacy at mga kinakailangan sa seguridad.

Gaano katagal itatago ang impormasyon tungkol sa iyo?

Pananatilihin namin ang impormasyon tungkol sa iyo para sa panahong kinakailangan upang matupad ang mga layunin kung saan nakolekta ang impormasyon. Pagkatapos nito, tatanggalin namin ito. Ang panahon ay mag iiba depende sa mga layunin kung saan nakolekta ang impormasyon. Tandaan na sa ilang mga pangyayari, mayroon kang karapatang humiling sa amin na tanggalin ang impormasyon. Gayundin, minsan ay obligado tayo sa batas na panatilihin ang impormasyon, halimbawa, para sa mga layunin ng buwis at accounting.

Ano po ba ang rights at options nyo

Maaari kang magkaroon ng ilan o lahat ng mga sumusunod na karapatan sa paggalang sa impormasyon tungkol sa iyo na hawak namin:

 • hilingin sa amin na bigyan ka ng access dito;
 • hilingin sa amin na itama ito, i-update, o burahin ito;
 • hilingin sa amin na paghigpitan ang paggamit nito, sa ilang sitwasyon;
 • tumutol sa paggamit natin nito, sa ilang sitwasyon;
 • bawiin ang pahintulot mo na gamitin natin ito;
 • data portability, sa ilang mga sitwasyon;
 • Mag-opt out sa aming paggamit nito para sa direktang marketing; at
 • Mag-lodge ng reklamo sa Supervisory Authority sa inyong bansa (kung mayroon man).

Nag aalok kami sa iyo ng madaling paraan upang magamit ang mga karapatang ito, tulad ng mga link na "mag unsubscribe", o nagbibigay sa iyo ng isang address ng contact, sa mga mensaheng natatanggap mo.

Ang ilang mobile application na inaalok namin ay maaari ring magpadala sa iyo ng mga push message, halimbawa tungkol sa mga kaganapan. Maaari mong huwag paganahin ang mga mensaheng ito sa pamamagitan ng mga setting sa iyong telepono o sa application.

Mga karagdagang puntos na partikular sa bansa

Ayon sa kung saang bansa ka naroroon, maaari kang magkaroon ng ilang karagdagang mga karapatan.

Sino ang dapat mong kontakin sa mga tanong?

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, o nais na gamitin ang alinman sa iyong mga karapatan, maaari kang makahanap ng mga detalye ng contact para sa kaugnay na kaakibat ng PMI, at kung naaangkop na opisyal ng proteksyon ng data, dito. Ang mga detalye ng contact ay ibibigay din sa anumang mga komunikasyon na ipinadala sa iyo ng isang kaakibat ng PMI.

Kung ang iyong bansa ay may awtoridad sa proteksyon ng data, mayroon kang karapatang makipag ugnay dito sa anumang mga katanungan o alalahanin. Kung hindi maresolba ng kinauukulang PMI affiliate ang iyong mga tanong o alalahanin, may karapatan ka ring humingi ng judicial remedy sa harap ng national court.

Mga pagbabago sa paunawa na ito

Maaari naming i update ang paunawa na ito (at anumang suplementong abiso sa privacy), paminsan minsan. Kung hinihingi ito ng batas, ipapaalam namin sa inyo ang mga pagbabago; Dagdag pa, kung saan ito hinihingi ng batas, kukunin din namin ang iyong pahintulot sa mga pagbabago.

Unang bersyon: 11 Marso 2024