Pagtatakda ng mga pamantayan sa hinaharap para sa mga lighter.

Sa aming pinakabagong Cricket Eco lighter, nilalaan namin ang aming sarili upang magbigay ng kontribusyon sa mundo sa pamamagitan ng pagiging mas mapanatili. Ang pagnanais na gawin ang aming bahagi ang nagtulak sa amin upang mag-inobate sa paraan ng paglikha ng isang mas mababang epekto sa ating klima. Noong 2020, ipinakilala namin ang unang lighter body na gawa mula sa lubusang nire-recycled na nylon at kami ay kasalukuyang nagsisimula pa lamang.

Isang ganap na recyled nylon body


Ang mga benepisyo ng nylon ay marami ngunit ang pangunahing katangian nito ay ang lakas at pagiging matibay. Dahil sa nylon, maari nating likhain ang napakakakapal na mga katawan at pagsamahin ang mataas na nilalaman ng gas sa isang manipis na disenyo. Sa kasalukuyan, nag-aani at nag-uulit tayo ng pinakamahusay na paraan, ang marangal na materyal na ito upang maiwan ang mas maliit na bakas sa kalikasan kapag gumagawa tayo ng ating Cricket Eco Lighters. Sa pamamagitan ng isang katawan na gawa sa ganap ng na-recycle na nylon, binabawasan namin ang aming mga emisyon ng CO2 ng 76% kumpara sa mga lighters na gawa mula sa bagong nylon. Patuloy nating pinapanatili ang parehong mataas na kalidad ngunit may mas mababang epekto sa kapaligiran.
Kislap para sa darating

Mula sa unang araw ay pinipilit namin ang mga hangganan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng diwa ng panahon at magpapatuloy sa paggawa nito. Ang pagbibigay-bagong anyo at pagtatatag ng mga bagong pamantayan ay naging pangunahing bahagi na ng aming DNA. Kaya't likas lamang na ang aming pangitain ay naglalaman hindi lamang ng panahon na ating ginagalawan kundi pati na rin ang hinaharap.
Sa ngayon, ang mga Cricket Eco Lighters ang nangunguna ngunit ang aming pangarap ay sa taong 2025, lahat ng mga Cricket Lighters ay gawa na mula sa ganap na-recycled na nylon.